We willen burgerschapsvorming, Bildung en leren kritisch denken bevorderen in beroepsvorming, dus in verband met beroepsvoorbereidend onderwijs. Het is handig om met het oog daarop medeverantwoordelijkheid en zelfverantwoordelijkheid begripsmatig te onderscheiden van taakverantwoordelijkheid. In dit praktische handvat geven we mee hoe je in het beroepsvoorbereidende onderwijs kunt werken aan verschillende soorten verantwoordelijkheden. 

Waar hebben we het over en waar gaat het om?
Vier dimensies van leren in middelbaar beroepsonderwijs:
• Burgerschapsvorming = ontwikkeling van medeverantwoordelijkheid.
• Bildung = ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid.
• Beroepsvorming = ontwikkeling van taakverantwoordelijkheid.
• Leren kritisch denken = nodig in deze drie, met name bij kruising van de drie.