BEROEPSGERICHT ONTWERPEN OP HET SNIJVLAK VAN KRITISCH DENKEN, BURGERSCHAP EN BILDUNG

Anouk Zuurmond gaat tijdens het webinar in op het ontwerpen van onderwijs op het snijvlak van kritisch denken, burgerschap en bildung. Het webinar is een bijdrage aan een reeks over bildung in het vmbo, op basis van een project van de Universiteit voor Humanistiek. In vier professionele leergemeenschappen gaan vmbo-docenten uitwerken hoe ze de vormende kant van hun onderwijs kunnen versterken op basis van hun voorbeeldfunctie. Het uitgangspunt van de bijdrage van Anouk is dat het burgerschapsonderwijs in het (v)mbo verbeterd kan worden door systematisch te werken aan Bildung en kritisch denken. Op basis van ontwerpeisen die worden gehanteerd in de werkplaats zullen deelnemers zelf aan de slag gaan met het ontwerpen van kleine beroepsgerichte opdrachten voor leerlingen en studenten.