Michiel Waltman is van mening dat kritisch denken als kerncompetentie van democratisch burgerschap kan worden gezien. Een praktische visie op de integratie van burgerschapsvorming, kritisch denken en bildung in het mbo ontbreekt echter. Het is daarom van belang dat docenten vanuit een onderbouwde visie, kritisch denken in het kader van burgerschapsvorming effectief in de onderwijspraktijk kunnen implementeren. Daarvoor is ‘De Werkplaats’ gecreëerd, een leergemeenschap van ROC van Twente, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente over het effectief leren van kritisch denken, burgerschap en bildung. Ontdek tijdens de MBO Onderzoeksdag hoe de verschillende onderwijsniveaus de krachten bundelen.

Op 21 november 2019 is de derde editie van de Mbo Onderzoeksdag in de Gieterij van ROC van Twente. Deze dag is bedoeld om ervaringen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces uit te wisselen. Een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, waar je contact kan leggen met collega-onderzoekers.

Kennis delen

Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Presentatoren delen niet alleen kennis maar nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen. 
 
Zie www.mboonderzoeksdag.nl voor meer informatie.