SEMINAR OVER FILM- EN BEELDEDUCATIE VOOR LERARENOPLEIDERS

Op woensdag 3 november 2021 organiseert het Netwerk Filmeducatie BeeldBekwaam in het Onderwijs, een seminar dat lerarenopleiders inspireert om een nieuwe generatie leraren bewust te laten omgaan met beeld in het onderwijs.

Eén beeld betekent meer dan duizend woorden. Door beeld niet als vanzelfsprekend te beschouwen maar door bewust te zijn van de valkuilen én mogelijkheden die een beeldcultuur met zich meebrengt, kunnen jongeren de impact van beelden op de samenleving beter inschatten. Beeld is – naast gesproken en geschreven taal – de manier waarop jongeren met elkaar communiceren en de wereld om hen heen proberen te duiden. Jongeren bewust maken van het effect van (bewegend) beeld is een belangrijke taak van leraren. Bron: www.filmeducatie.nl

De werkplaats zal een bijdrage leveren aan dit seminar met praktijkvoorbeelden hoe de visie op kritisch denken, burgerschap en bildung is te integreren binnen filmeducatie in de beroepscontext van leraren. Meer informatie volgt later. Zie https://www.filmeducatie.nl/blog/bbo voor het hele bericht.