Ethische dilemma’s

Over dit voorbeeld

Voor de werkplaats heb ik een korte lessenreeks ontwikkeld inzake ethiek en ethische dilemma’s in het (juridische) beroepenveld. Tijdens de lessen (2) wordt de voorkennis geactiveerd door middel van fragmenten uit ‘Kijken in de Ziel’ waarin advocaten ethische dilemma’s voorgeschoteld krijgen. Student en docent gaan dan klassikaal met elkaar in gesprek over deze keuze om zo de brug te slaan naar wat ethiek is en hoe ethische dilemma’s er uit zien. Daarna gaan studenten in groepjes van drie aan de slag om ethische dilemma’s in het doorgaans leven met elkaar te bespreken en hun eigen ethische keuze te analyseren. In de tweede les wordt de stof door getrokken naar het beroepenveld en gaan de studenten in hetzelfde groepje bekijken welke ethische dilemma’s er mogelijkerwijze in het beroepenveld kunnen voorkomen. Eventueel gebruiken ze hierbij bronnen als websites of wellicht mensen uit het beroepenveld zelf die zij kunnen bevragen. Vanuit die ethische dilemma’s wordt gekeken naar mogelijke keuzes en oplossingen. Het uiteindelijke doel van de lessen is dat de student begrijpt wat ethiek is, dat zij ethische dilemma’s leren herkennen en leren oplossen vanuit hun eigen kritische denken en handelen en daar ook verantwoordelijkheid voor kunnen en willen nemen.

Binnenkort zijn hier ook de lesontwerpen te vinden

Docent

Lieke Bührmann | lbuhrmann@rocvantwente.nl