Democratie en dictatuur

Over dit voorbeeld

Voor de werkplaats heb ik een lessenserie ontwikkeld over democratie en dictatuur. Studenten leren wat een democratie en dictatuur is, denken hier kritisch over na en weten dit te vertalen naar het dagelijks leven. Waar herkent de student democratische en dictatoriale aspecten? Wat kan de student zelf in zijn omgeving doen om de democratie te versterken? Dit kan zijn op school, thuis, bij het bijbaantje, op de BPV-plek enzovoorts. Wat vindt de student van democratie en dictatuur? Wat zijn de voor- en de nadelen van deze regeringsvormen? De lessenserie bestaat uit zeven lessen, waarbij naast kennis over democratie en dictatuur gewerkt wordt aan het stimuleren van de politieke self-efficacy van studenten. Studenten krijgen de eerste vier lessen instructie over wat een democratie precies inhoudt, wat democratie betekent in de eigen gemeente, wat de gemeente aan taken heeft, hoe een gemeentebestuur eruitziet en wie de macht binnen de gemeente heeft. Binnen deze lessen werken ze toe naar de gesprekken die ze tijdens de laatste drie lessen gaan voeren met lokale politici en bestuurders. De eerste vier lessen staan dus in het teken van instructie en verwerking. De laatste drie lessen staan in het teken van de opgedane kennis in de praktijk te brengen en dus het zelf doen. De lessenserie wordt uitgevoerd met het educatieve programma Lesson-Up (https://www.lessonup.com/nl/) zodat studenten tijdens de les de mogelijkheid hebben om via hun mobiele telefoon antwoorden te geven op vragen die gesteld worden. Daarnaast biedt het voor de docent mogelijkheden om data te verzamelen, omdat de input die studenten geven opgeslagen wordt. Een eerste inzicht in de verzamelde data bij de uitvoering van de eerste pilot geeft aan dat de politieke self-efficacy bij studenten toeneemt. Ze hebben meer kennis van democratie, hebben het gevoel meer invloed uit te kunnen oefenen binnen hun omgeving en hebben meer vertrouwen gekregen in lokale politici en bestuurders.

Binnenkort zijn hier ook de lesontwerpen te vinden

Docent

Joris Poffers | jpoffers@rocvantwente.nl